Lubforum.pl

Odwiedź Lublin i poznaj jego skarby

Szlak Chasydzki: gdzie warto się wybrać?

Nurt judaizmu

Chasydyzm to jeden z ciekawszych nurtów judaizmu, który do dziś intryguje i zadziwia. Nurt ten narodził się na ziemiach polskich w XVIII wieku i do dziś cieszy się wielką popularnością. Jakie miejsca chasydzi odwiedzający Polskę uwzględniają w swych planach podróży najchętniej? Gdzie powinni się wybrać ci turyści, którzy w czasie wycieczki po Polsce chcą poszerzyć swą wiedzę na temat chasydów? W realizacji tego zadania pomocny będzie Szlak Chasydzki – trasa turystyczna, dzięki której można odwiedzać miejscowości będące dawniej ważnymi ośrodkami chasydyzmu oraz groby cadyków – przywódców religijnych, wokół których skupiali się chasydzi. Jakie punkty są zatem szczególnie ważne na tej trasie?

Lublin dla ciekawych – Stare Miasto

Wśród tych miejscowości, do których prowadzi Szlak Chasydzki, znajduje się m. in. Biłgoraj, znany z XIX-wiecznego cmentarza żydowskiego. Ciekawymi obiektami związanymi z ruchem chasydzkim może się też pochwalić Chełm. Tu znajdują się tak ważne zabytki, jak nowa synagoga z początku XX wieku oraz XV-wieczny cmentarz żydowski – jedna z najstarszych nekropolii na ziemiach polskich. Ciekawym celem wycieczki śladami społeczności chasydzkiej będzie też Dębica – miasto mogące się pochwalić cmentarzem żydowskim oraz synagogą pochodzącą z końca XVIII stulecia. Dynów to przede wszystkim miejsce, w którym znajduje się grób cadyka Cwi Elimelecha Szapiro z Dynowa, z kolei ciekawymi synagogami przyciągają Kraśnik i Lesko. Szlak Chasydzki prowadzi też do Leżajska, znanego jako miejsce spoczynku cadyka Elimelecha z Leżajska. Jego grób to ważny cel pielgrzymek dla chasydów z całego świata, nic więc dziwnego, że na tej trasie turystycznej Leżajsk zajmuje bardzo ważne miejsce. Wyjątkową atrakcją może się też pochwalić Lublin. Tu celem wycieczki śladem chasydów jest Jesziwat Chachmej Lublin – Uczelnia Mędrców Lublina. To największa religijna uczelnia żydowska na świecie, która powstała w 1930 roku. Lublin może się też pochwalić XVI-wiecznym cmentarzem, na którym znajduje się grób cadyka Jakuba Icchaka Horowitza. Ciekawymi atrakcjami mogą się też pochwalić takie miasta, jak Sanok czy Rymanów. Tu głównymi zabytkami zwiedzanymi w czasie wycieczki Szlakiem Chasydzkim są synagogi, które do dziś zachwycają swą architekturą i ciekawym wystrojem.